Tên tôi là Pedro, tôi 50 tuổi, tôi là chủ gia đình gồm người vợ 48 tuổi (Nancy) và cậu con trai 24 tuổi Mario. Khi tôi viết về những cảm xúc mà những người tham gia khác cảm thấy hoặc cảm thấy, đó là vì họ đã nói với tôi sau khi các sự kiện được báo cáo một cách bí mật nhất, tôi hy vọng họ sẽ không bao giờ phát hiện ra rằng tôi đang chia sẻ chúng với tất cả các bạn kể từ bây giờ. Cuộc hôn nhân của tôi là một thành công trọn vẹn, về mọi mặt, kinh tế và tình dục. Tôi là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của vợ tôi cho đến khi xảy ra các sự kiện trong câu chuyện này,