Bây giờ công ty đã ký hợp đồng này, đã đến lúc thực hiện lời hứa của Ngài. Bản thân anh ấy nói rằng nếu thương vụ này thành công, anh ấy sẽ cho tôi bất cứ thứ gì tôi yêu cầu. Khi Ngài nghe thấy điều ước của tôi, tôi đã nói một điều mà lẽ ra tôi không nên nói. Thực sự tim tôi đã đập thình thịch ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Jiya Mem. Tôi rất phấn khích và nói với Ngài rằng tôi muốn làm điều đó một lần nữa với Jiya Mem. Nghe những lời của tôi, lúc đầu, Ngài rất giận tôi. Nhìn thấy sự tức giận của anh, tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Lúc đó, tôi đã xin lỗi cô giáo của mình.