Màn làm tình trong sex công sở của gái xinh thèm tình Lưu Nguyệt bước nhanh về phía trước nói Ruiyan tỷ tỷ, nếu như ta lại nói đêm đó có lỗi với đệ đệ, muội muội của ta nên bị chém thành trăm mảnh, chính là muội muội không thể tha thứ cho muội muội. và chính em trai đã giết chị gái, nếu không phải là em trai, chị gái sẽ không. Đêm đó sẽ có sai lầm, khi em trai vào cửa, anh ta đầu tiên trêu chọc và dụ dỗ chị gái, gọi chị dâu, ôm chị, sờ ngực chị nhiều lần, trêu chị ngủ với em, dụ dỗ chị trước, chị là bị em trai dụ dỗ Sai lầm đều là lỗi củ nh trai, chị kế bỏ qua lỗi lầm củ nh trai tôi, giúp tôi tìm người dẫn đường,