Tôi hỏi đùa – tóc xoăn không vào nếp? Họ nói – hãy đến. Nhưng tôi sẽ giữ nó rõ ràng. tại sao tôi lại nói Cô ấy nhắm mắt lại và nói – bạn không bao giờ biết khi nào bạn sẽ tìm thấy người để liếm nó? Tôi biết rằng Anjali muốn lấp liếm nó một cách tồi tệ. Tôi nói – bạn đã tìm thấy ai chưa? Cô ấy nói – nếu bạn có, số của bạn sẽ khó đến. Với một tiếng rít dài, tôi liếm cuối thanh một lần từ trên xuống dưới. Anh ấy nhắm mắt và nắm lấy tóc tôi. Tôi bắt đầu liếm iga của em gái tôi một mình. Quầy bar có mùi kinh khủng. Bây giờ anh ấy nắm lấy đầu tôi mạnh hơn và bắt đầu đẩy thanh.