Sau một thời gian, WhatsApp thấy rằng tin nhắn đã được nhận. Khi tôi mở ra, nó là từ số của chị dâu tôi. Khi tôi đọc được tin nhắn, chị dâu tôi đã viết những lời cảm ơn. Viết bởi chị dâu của tôi – Cảm ơn bạn vì trà. (cảm ơn vì trà) Tôi đã viết – bất cứ thứ gì cho bạn. (Mọi thứ đều có cho bạn) Tin nhắn của tôi được chị dâu tôi trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc trái tim. Tôi nghĩ có lẽ chị dâu của tôi đang có tâm trạng tồi tệ. Sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Tôi hỏi chị dâu của tôi ~ Sẽ không mát nếu bạn ướt quá nhiều? Tôi đã viết – có một chút ướt át.