Nhặt quần lót và ngửi chúng thật vui. Có lẽ cô ấy đã đặt một ít mùi hương vào âm hộ của mình. Tôi thậm chí còn chưa nghe tên anh ấy … đó là gì? Tôi nói với anh ấy tên tôi là Manish và bắt đầu lấy những món đồ ra khỏi tủ của anh ấy. Người mẹ mặc áo blouse nguyên bản đang rất vui vẻ . Nhìn mẹ chồng của mẹ chồng, tôi bắt đầu chào trong quần. Với khó khăn lớn, tôi đã kiềm chế bản thân. Mẹ chồng của bạn tôi chắc cũng hiểu điều đó. Tôi không biết liệu anh ta đã nhận được món đồ hay anh ta cố tình đánh rơi người bạn cùng nhóm. Cái nhìn say sưa về núm vú của họ bắt đầu hủy hoại tình trạng của tôi.