Tag: MEYD-724

Tiếng quái gì phát ra ở phòng bên vậy

VHS còn anh ấy ngồi trên chiếc ghế da có thể ngả ra sau và chúng tôi bắt đầu xem phim và nửa tiếng sau tôi bảo anh ấy để cô ấy đợi, tôi định tìm gối cho tôi, nhưng anh ấy đã tìm thấy, anh ấy hỏi tôi có muốn không, tôi...