Tag: MIAA-435

Bạn trai cũ năm xưa muốn ôn lại chút kỷ niệm

Bạn trai cũ năm xưa muốn ôn lại chút kỷ niệm, khi bạn đi dự một đám cưới Cả gia đình đã ở với chúng tôi. Sau đó khi họ trở lại, mẹ và cha tôi phải ở đó. Chú tôi cũng ở đó. Tôi đã về nhà với dì của tôi. Hôm đó tôi ở nh...