Tag: MIAA-437

Đang nằm viện bỗng dưng được bạn thân đến thăm

Cô ấy suy sụp sau một thời gian. Tôi cố gắng rời mặt khỏi máng trượt, nhưng Nishu đã nắm lấy đầu tôi bằng chân và dùng tay đẩy máng. Tôi đã uống hết đồ của anh ấy mặc dù tôi không muốn. Đó là một loại nước trái cây rấ...