Tag: MIDE-924

Không thể cưỡng lại sức hút từ em nữ sinh

Không thể cưỡng lại sức hút từ em nữ sinh, Bất cứ khi nào anh ấy đến trước tôi ở trường đại học, cả hai chúng tôi đều mỉm cười sau khi nhìn thấy nhau. Anh cũng từ từ gửi cho tôi những bài thơ tình. Tôi cũng bắt đầu gử...