Tag: Miwako Yamamoto

Giúp đỡ nữ đồng nghiệp không may bị rách quần

Cô gái lớn (Sangeeta) tình trạng sức khỏe sa sút. Tôi cũng cần một ít tiền. Bạn có thể cho 15000 Rs bây giờ không? Suman sẽ trả lại cho bạn sau. Tôi nói - vâng dì. Sau đó, tôi vào phòng và đưa 20.000 rupee cho dì. Sau...