Tag: NGOD-069

Vợ bị sốt, chồng phải mời bác sĩ tới nhà chữa bệnh

Đôi khi khi tôi bơm mạnh, cô ấy sẽ nói "Dhatt.. Rời nhà đi học. Tôi nói với anh ấy rằng hôm nay nên có ít sách hơn trong cặp sách và một số cuốn nên được bỏ vào cặp sách. Cô đồng ý và bước ra khỏi nhà trong bộ đồng ph...