Tag: NGOD-122

Vợ tôi muốn học ngoại ngữ với anh chàng da đen

Thưa ngài - Này, hình như tôi đến đây để hỏi về cuộc sống của tôi. Hãy nói cho tôi biết bạn cảm thấy thế nào khi chồng bạn ở bên bạn vào ban đêm, bạn nói như vậy. Suman – đêm qua thực sự rất vui. Nhưng bạn sẽ không nh...