Tag: Nhà Giàu

Quen được gái nhà giàu hàng họ ngon vãi chưởng

Nó đã trở nên sừng sỏ như cha nó rồi. Đây là trách nhiệm của mày, Pepe. Nếu ai đó phải hạ bệ thằng bé, thì đó là mày!" Paco mỉm cười nói. Cha tôi nói rằng ông đã sẵn sàng đụ tôi và ông rất muốn làm điều đó. Nhưng tôi ...