Tag: Noa Eikawa

Sở thích vô cùng bệnh hoạn của 4 em nữ sinh mới lớn

Chồng cô ấy chỉ vào tôi. Anh ta yêu cầu tôi cởi quần áo của vợ anh ta. Tôi hiểu anh ấy đang nói gì. Bản thân tôi cũng đang chờ đợi mọi thứ phát triển. Theo lệnh của chồng, tôi bắt đầu cởi quần áo của vợ từng người một...