Tag: PRED-287

Mối tình học đường giữa học trò và cô giáo

Tôi cũng bắt đầu say. Tôi yêu cái chạm của Baba. Anh ấy thường hôn má tôi bằng môi và đôi khi là cổ tôi. Hôn núm vú, hôn bụng. Tôi cũng say. Sau đó Baba nằm xuống người tôi và bắt đầu mút môi tôi. Tôi cũng yêu Baba. T...