#1 #2

Thế giới hoan lạc trong Địt em mông căng Mọi người rất nhạy cảm với những thay đổi trong công ty, đặc biệt là đối với người đứng đầu một đơn vị, mọi người sẽ quan sát cẩn thận những thay đổi nhỏ nhất ở anh ta, bởi vì anh ta là chủ nhân củ ơn một nghìn người, nhu cầu cơ bản của mọi người về cuộc sống, cuộc sống, tuổi già già, bệnh, chết Vinh nhục đều thuộc về một người Ai dám cẩu thả Hãy sẵn sàng điều chỉnh vị trí của bạn bất cứ lúc nào, nếu không bạn sẽ gặp xui xẻo, tất nhiên, đôi khi tai họa sắp xảy ra và bạn không dám nói về chúng.