Rồi thình lình nàng chộp lấy tôi, dùng móng tay chà vào lưng tôi, và nước nóng bắt đầu chảy ra từ âm hộ tôi. Cô ấy bắt đầu giật mình trong khi ngã. Nước ra khỏi âm hộ của cô ngay sau khi cô giật. Sau vài phút cô bình tĩnh lại. Ngay khi cô ấy bình tĩnh lại, tôi hỏi – Betu, bạn có vui không? Cô nói – vâng anh… Hứa với em là anh sẽ yêu em như thế này đến suốt đời. Tôi cũng đã hứa và nói – cứ xoa như thế này đi chị. Nói xong, tôi bắt đầu khuấy trở lại, vì vậy nó lại nóng lên. Một lúc sau cô ấy nói – Anh ơi, sao hôm nay nước trái cây của anh không ra? Cô ấy cười và nói – Tôi yêu anh trai của bạn…